Sandøya Båtforening

Sandøya Båtforening har til formål å drifte og utvikle havn, båtplasser og allmenn aktivitet  i moloen på Sandøya, og tilby medlemmene trygge og rimelige båtplasser. Medlemmene er fastboende og hyttefolk på Sandøya.

Det er naturligvis båtplassene som viktigst, sammen med andre tjenester til båtfolket. Vi har vinteropplag på vannet med bobleanlegg og på land på molosletta. Vi har egen kran (betjenes av medlemmer med dokumentert kompetanse) for å løfte opp til 5,5tonn, og det er vann og strøm på bryggene. Vi har etablert vaktordning.

I tillegg arbeider vi med gjesteplasser og et servicebygg med toaletter, dusj og vaskemaskin. I fjor var det til fri avbenyttelse, nå etablerer vi betalingordning. Vi har også en container for håndtering av  farlig avfall som er åpen for private husholdninger og hyttefolk på Sandøya.

Virksomheten er basert på frivillighet, dugnad og kontingenter. Vi har et åpent servicetilbud basert på tillit, effektivt og gunstig for alle, og forventer at alle viser ansvar og bidrar til å opprettholde dette.

FunksjonFornavnEtternavnTelefonE-post
FormannKnutJohansson91703360formann@sandoyabatforening.no
KassererRuneJacobsen90861812kasserer@sandoyabatforening.no
SekretærErikRosness92433385sekreter@sandoyabatforening.no
BryggeformannVidarBallestad97522204bryggeformann@sandoyabatforening.no
Vara bryggeformannArneKlokseth41807765
StyremedlemSveinAndersen41807767
StyremedlemRogerKarlsen95843886

…for alle som liker sjø og båt.