Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 avholdes på gamle butikken onsdag 21. februar 2018 kl. 18:00 – 21:00.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
3. Framlegging av årsberetning for 2017
4. Framlegging av regnskap for 2017
5. Revisors beretning
6. Innkomne forslag.
7. Budsjett for 2018
8. Valg

Forslag må oversendes før 11. februar til

sekreter@sandoyabatforening.no

eller

Erik Rosness
Sandøyveien 10
Tlf 924 33 385

Vi vil presentere innkomne forslag her før møtet.