Forslag til årsmøte i 2018

Forslag til årsmøte i 2018

Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet utenfra, men styret fremmer følgende forslag:

1) Vi foreslår en del justeringer i vedtektene som styrker båtforeningen overfor medlemmer som ikke gjør opp for seg, i tillegg til mindre presiseringer. Ordlyden finnes i vedleggene:

Vedtektendring_pgf7

Vedtektendring_pgf8

Vedtektendring_pgf9-2

Vedtektendring_pgf12-1

Vedtektendring_pgf13

2) Styret har laget en plan som beskriver hva båtforeningen skal drive med framover, en veiviser for styret.  Dette er årsmøtets mulighet til å legge veien videre.

 Strategi-180213

3) Styret har laget en konkret plan hvordan vi ser for oss å driver sanitærbygget videre.

Sanitærbygg-180218

4) Styret foreslår å stramme inn på røyking i vaktbua, det er flere som misliker sterkt lukt og dårlig luft når de sitter vakt.

Vel møtt på onsdag!