Kjøpe seg fri fra vakt?

Vi har to brødre på øya som gjerne sitter vakt mot betaling i sommer. De som ønsker benytte seg av dette kontakter dem og avtaler direkte. Det er viktig at det noteres i vaktprotokollen hvem som  er satt opp på vakt og hvem som virkerlig sitter der. Dette for å klare å følge opp og gjøre vaktordningen rettferdig.

Nico 98187978
Andre 92881636