Sanitærbygget og gjestehavn er åpnet.

Vi er i gang!

Sanitærbygget er åpnet med pollettmaskiner for bruk av dusj og vaskemaskin, og vi skal ta betalt for overnatting på gjesteplassene. Handelshuset tar seg av salg av polletter og billetter til plassene.

Det mangler en del på blant annet merking og skilt, som vi skal få på plass med det første. Styert prioriterte å åpne nå, etter å ha reparert dusj, skaffet ny vaskemaskin og fått på plass betalingsordning, så tilbudet er på plass.

Velkommen som gjest, eller med innspill og forslag. Dette kommer vi til å jobbe videre med ettersom erfaringer og ideer kommer til oss.