Kasserervikar

Vår kasserer, Kjetil, har blitt sendt på jobb i Brasil for lang tid. Derfor har sekretær Erik midlertidig overtatt jobben. Kjetil har gjort ferdig 2018 og levert alt til revisor, men det som har med 2019 å gjøre går foreløpig gjennom Erik.

Valgkomiteen jobber med å skaffe ny kasserer, først som vikar og senere for valg på årsmøtet.

Stor takk til Kjetil for innsatsen så langt, og velkommen tilbake når du er klar for det.