Årsmøte 2019

Avholdes på gamle butikken onsdag 6. februar 2019 kl. 18:00 – 21:00.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
 3. Framlegging av årsberetning for 2018
 4. Framlegging av regnskap for 2018
 5. Revisors beretning
 6. Innkomne forslag. Forslag må oversendes sekreter@sandoyabatforening.no eller
  Erik Rosness, Sandøyveien 10
  før 1. februar.
 7. Budsjett for 2019
 8. Valg

 

Velkommen