Endrede priser 2019

Årsmøtet vedtok å øke prisene på kontingent, båtplass og vinterstrøm med henholdsvis kr. 100,-, kr 1350,- og kr 100,-. Prisene justeres her på nettsiden og regninger sendes ut nå.