Nytt fra båtforeningen

Godt nytt år, alle sammen!

Det har vært stille fra båtforeningen lenge nå. Det betyr at havna stort sett fungerer og er i drift mens vi avventer reguleringeplan for nytt fergeleie og må forholde oss til det.

Imidlertid tvinger forandringer seg fram på administrativ side. Medlemsnett, som har vært brukt til å holde medlemsregister, utsendelse av regninger og betalingsoppfølging legges ned nå. Samtidig erkjenner styret at manuell føring av regnskap ikke er optimalt, og ulike løsninger har vært vurdert.

Styret har besluttet å bruke et produkt som heter Havneweb kombinert med eAccounting fra Visma. Dette har følgende konsekvenser:

  • På kort sikt må styret få det nye systemet i drift og tilpasset oss. Dette er godt i gang alt, men fører for eksempel til at fakturering av vinteropplag og strøm ikke er gjort. Dette er gjort slik fordi vi mister all betalingoppfølging når medlemsnett stenges.
  • På lengre sikt, når det nye systemet er godt innkjørt, blir jobben med administrasjon og regnskap vesentlig lettere for framtidige styrer.
  • Hvert medlem skal kunne logge seg på havneweb og registrere egen båt, se egne fakturaer, se på vaktliste, se styreaktivitet og hente ut årsmøtereferat. Det er ikke nødvendig at medlemmene bruker dette tilbudet, men det vil lette arbeidet for styret.
  • Vi mister dessverre e-faktura. Det nye systemet klarer ikke det. Framtidige fakturaer blir sendt på e-post og SMS. SMSen vil innholde detaljer nok til at en kan betale, og ved å logge inn på havneweb kan en se alle fakturaene sine. For de som er oppsatt på å dette på papir kan styret skrive ut papirkopier.

Dette var et lite forvarsel om hva som er på ferde i 2020.