Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 Sandøya båtforening

 1. Avholdes på gamle butikken onsdag 25. mars 2020 kl. 18:00 – 21:00.
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
  3. Framlegging av årsberetning for 2019
  4. Framlegging av regnskap for 2019
  5. Revisors beretning
  6. Innkomne forslag. Forslag må oversendes sekreter@sandoyabatforening.no eller Erik Rosness, Sandøyveien 10 før 18. mars.
  7. Orientering om Havneweb.
  8. Budsjett for 2020
  9. Valg
  Velkommen

InnkallingÅrsmøte-2020