Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 avholdes på gamle butikken onsdag 21. februar 2018 kl. 18:00 – 21:00.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
3. Framlegging av årsberetning for 2017
4. Framlegging av regnskap for 2017
5. Revisors beretning
6. Innkomne forslag.
7. Budsjett for 2018
8. Valg

Forslag må oversendes før 11. februar til

sekreter@sandoyabatforening.no

eller

Erik Rosness
Sandøyveien 10
Tlf 924 33 385

Vi vil presentere innkomne forslag her før møtet.

Nettsider

Hallo!
Med romjul har det også fulgt litt tid til å publisere nettsidene våre som har vært temmelig klare siden i sommer.

Vi har ikke så storslåtte planer med sidene. De skal inneholde litt presentasjon og informasjon, foreningens vedtekter og årsmøtereferatene og annet aktuelt. Og en oversikt om hvem som har plass hvor. Tanken er at om noe skjer med en båt i havna, så kan hvem som helst finne og varsle eier hurtig. Også på en smarttelefon.

Kommentarer til nettsidene mottas gjerne, men helst på e-post til sekreter@sandoyabatforening.no .

…for alle som liker sjø og båt.