Avfallscontainer

Ved krana er det plassert en container for farlig avfall. Det er en tjeneste som vi har for å håndtere avfall fra båtpuss, spillolje etc. for våre medlemmer, og fra øyas øvrige befolkning gjennom samarbeid med Sandøya Vel.

Vi har hatt dårlige erfaringer med miljøcontaineren tidligere, med søl og rot og manglende merking. Det er alles ansvar å holde containeren ryddig og uten søl, og ta hensyn til at noen også skal samle avfallet sammen og frakte det bort.

Pass på at.:

  • Avfallet er i lukket emballasje.
  • Emballasjen er tydelig merket.
  • Dersom containeren er full, ikke sett igjen mere avfall, men gi beskjed til bryggeformann.

…for alle som liker sjø og båt.