Vedtekter

Klikk på lenkene nedenfor for å hente henholdsvis vedtekter og havnereglement.
Vedtekter
Reglement

…for alle som liker sjø og båt.