Priser

Priser

Prisene fastsettes av årsmøtet. Betalingen skal skje i løpet av januar for de fleste tjenestene.
KategoriPrisKommentar
Årskontingent900Årskontingent
Båtplass, innskudd7500Betales når båtplassen tildeles,og tilbakebetales når plassen leveres tilbake.
Båtplass fastboende2550Årlig avgift
Båtplass hytte2950Årlig avgift
Vinterstrøm1600Betales i september. Betalingen skal bare dekke kostnadene.
Opplagsplass fastboende600Betales i september
Opplagsplass hytte1750Betales i september
Frikjøp vakt500
Utelatt dugnad750Medlemmer med båtplass skal gjennomføre en dugnad i løpet av året.

…for alle som liker sjø og båt.