Priser

Priser

Prisene fastsettes av årsmøtet. Betalingen skal skje i løpet av januar for de fleste tjenestene.
KategoriPrisKommentar
Årskontingent800Årskontingent
Båtplass, innskudd7500Betales når båtplassen tildeles,og tilbakebetales når plassen leveres tilbake.
Båtplass fastboende1200Årlig avgift
Båtplass hytte1600Årlig avgift
Vinterstrøm1500Betales i september. Betalingen skal bare dekke kostnadene.
Opplagsplass fastboende600Betales i september
Opplagsplass hytte1750Betales i september
Frikjøp vakt500
Utelatt dugnad750Medlemmer med båtplass skal gjennomføre en dugnad i løpet av året.

…for alle som liker sjø og båt.