Sanitærbygget

Det hvite bygget på moloen er servicebygget.

I enden nærmest vannet er et handicaptoalett.Det er åpent året rundt til fri bruk for alle – båtfolk, turister og ellers hvem som helst.

I sommersesongen er også døren på siden åpen, og der har vi dusj og vaskemaskin. Bruk betales med polletter som kjøpes på Handelshuset.

Se  https://www.facebook.com/Sand%C3%B8ya-Handelshus-Dagligvarer-og-Bistro-315973705197366/

 

…for alle som liker sjø og båt.